(1)
Thị Hải Yến, T. .; Văn Thức, P. .; Dương Tùng Anh, Đinh . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH KAWASAKI TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG. VMJ 2022, 517.