(1)
Lê An, P. .; Ngọc Đăng, T. .; Thị Hoài Thương, Đỗ .; Thị Bé Phương, N. .; Thị Minh Trang, N. .; Trường Viên, N. .; Thị Tường Vy, N. .; Thị Thu Thảo, N. .; Trương Nhật Hạ, T. .; Trần Minh Thư, L. .; Tấn Tiến, N. . THANG ĐO NIỀM TIN SỨC KHỎE ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. VMJ 2022, 517.