(1)
Văn Vĩnh, T. .; Minh Trí, Đoàn .; Xuân Vĩnh, T. . CHẤT LƯỢNG CỦA PHỤC HÌNH MÃO RĂNG SỨ KIM LOẠI SAU 3 NĂM. VMJ 2022, 517.