(1)
Xuân Tiến, N. .; Ngọc Thạch, N. .; Ngọc Toàn, N. .; Đức Minh, T. . TÁC DỤNG CỦA LEVOBUPIVACAIN PHỐI HỢP FENTANYL TRONG GÂY TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY SAU PHẪU THUẬT. VMJ 2022, 517.