(1)
Văn Hữu, P. .; Quang Trung, N. .; Xuân Thắng, T. .; Mạnh Chiến, D. . TẠO HÌNH KHUYẾT THIẾU ỐNG HỌNG SAU CẮT HẠ HỌNG THANH QUẢN TOÀN PHẦN BẰNG VẠT ĐẢO ĐỘNG MẠCH THƯỢN ĐÒN: CA LÂM SÀNG. VMJ 2022, 517.