(1)
Thị Thúy Nga, N. .; Đình Tùng, Đỗ .; Thị Kim Ngân, N. .; Thị Nguyệt, N. .; Hữu Tùng, N. . KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN NĂM 2021. VMJ 2022, 517.