(1)
Minh Hoàng, L. .; Phượng Nhật Quỳnh, H. .; Thị Thư, T. .; Thị Thanh Hương, T. .; Quang Vinh, L. .; Văn Thống, N. KHẢO SÁT TỶ LỆ LO ÂU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN CẦN THƠ TRONG GIAI ĐOẠN COVID 19. VMJ 2022, 517.