(1)
Thị Mai Huệ, L. .; Đình Anh, H. .; Xuân Khái, N. .; Văn Nhân, . N. .; Trung Dũng, N. . ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ. VMJ 2022, 517.