(1)
Thanh Hà, T. .; Lĩnh Toàn, N. .; Quang Duật, N. .; Quang Huy, D. . NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH NỘI SOI, MÔ BỆNH HỌC CỦA POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG KÍCH THƯỚC TRÊN 10MM. VMJ 2022, 517.