(1)
Văn Thức, Đinh .; Văn Thức, P. .; Mai Phương, N. .; Dương Tùng Anh, Đinh . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA TRẺ BỊ SỐC PHẢN VỆ TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG NĂM 2019 - 2020. VMJ 2022, 517.