(1)
Văn Vĩnh, T. .; Minh Trí, Đoàn .; Xuân Vĩnh, T. . CHỈ SỐ NHA CHU, NỒNG ĐỘ INTERLEUKIN 1 BETA TRONG DỊCH NƯỚU Ở RĂNG MANG MÃO. VMJ 2022, 517.