(1)
Văn Nút, L. .; Đức Tín, L. .; Hữu Thao, N. .; Thảo Nghi, L. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH BẰNG CLARIVEIN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. VMJ 2022, 517.