(1)
Hoàng Dương, T. .; Lê Hải, N. .; Thế Anh, N. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ VI SINH CỦA BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT DO K.PNEUMONIA TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ. VMJ 2022, 517.