(1)
Huy Khánh, N. .; Thị Vân Anh, N. .; Hải Yến, H. . GIÁ TRỊ CỦA NỒNG ĐỘ TREC TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH SUY GIẢM MIỄN DỊCH BẨM SINH Ở TRẺ EM. VMJ 2022, 517.