(1)
Văn Tường, L. .; Anh Chi, N. .; Thị Thu Hiền, P. .; Thị Dung, Đào . HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NHẠY CẢM NGÀ BẰNG KEM CHẢI RĂNG P/S SENSITIVE Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI NĂM 2022. VMJ 2022, 517.