(1)
Thị Kiều Diễm, L. .; Văn Thắng, Q. .; Thị Lan Anh, N. .; Thị Ngọc Bích, V. .; Thị Thanh Huyền, L. . MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ COPD ĐỢT CẤP CÓ VIÊM PHỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. VMJ 2022, 517.