(1)
Đức Duy, N. .; Đại Mạnh, T. .; Duy Thanh, N. .; Văn Bình, P. .; Xuân Hùng, N. . KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẮT BÁN PHẦN XA DẠ DÀY, NẠO VÉT HẠCH D2, MIỆNG NỐI BILLROTH I TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN DẠ DÀY. VMJ 2022, 519.