(1)
Đức Huy Hoàng, Đỗ .; Bảo Ngọc, T.; Thị Thu Hường, N. . KẾT QUẢ SỚM XẠ TRỊ GIA TỐC CÓ HOẶC KHÔNG KẾT HỢP ĐỒNG THỜI HÓA TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG TẠI THÁI NGUYÊN. VMJ 2022, 519.