(1)
Thị Ngọc, N. .; Trần Hưng, H. .; Thị Xuân, Đặng . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT DIỆT CỎ GLUFOSINAT. VMJ 2022, 519.