(1)
Văn Linh, H. .; Dương Chí Thiện, Đoàn .; Văn Trầm, T. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2019 – 2022. VMJ 2022, 519.