(1)
Đinh Lê, N.; Thị Việt Hà, N. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH CROHN TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ 2022, 519.