(1)
Tiểu Ngọc, H. .; Minh Tuấn, V. .; Thị Mỹ Khanh, Đỗ . KHẢO SÁT BẤT THƯỜNG DI TRUYỀN Ở THAI KỲ CÓ ĐỘ MỜ DA GÁY DÀY TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ. VMJ 2022, 519.