(1)
Thu Thủy, L. .; Anh Tuấn, P. .; Hoàng Ngân, N. .; Minh Hoàng, L. . ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM CẤP CỦA BÀI THUỐC QUYÊN TÝ THANG GIA GIẢM TRÊN MÔ HÌNH GÂY PHÙ CHÂN CHUỘT BẰNG CARRAGEENIN. VMJ 2022, 519.