(1)
Thị Lan Chi, N. .; Trần Hưng, H. .; Quang Thuận, L. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAY HUYẾT TƯƠNG 1,5 THỂ TÍCH TRONG SUY GAN CẤP DO NGỘ ĐỘC CẤP. VMJ 2022, 519.