(1)
Lê Chiêu Bích, T. .; Huỳnh Anh Thi, H. .; Đoan Vi, P. .; Châu Minh Vĩnh Thọ, Đỗ . NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP CỦA CAO ĐỊNH CHUẨN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NUCIFERIN TỪ LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN.) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG. VMJ 2022, 519.