(1)
Thanh Hà Tuấn, N. .; Thị Mỹ Bình, N. . ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM PHỔI CỦA VIÊN NANG MỀM TỐNG VỆ NHÂN TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. VMJ 2022, 519.