(1)
Tường An, B. .; Huỳnh Phương Anh, N. .; Hữu Tú, N. .; Quang Dũng, N. . TỈ LỆ NGUY CƠ HỘI CHỨNG NUÔI ĂN LẠI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT ỐNG TIÊU HOÁ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021-2022. VMJ 2022, 519.