(1)
Thị Kiều Nương, H. .; Ngọc Chi Lan, N. .; Hoàng Ngân, N. .; Minh Hoàng, L. . NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA BÀI THUỐC HOÀNG KỲ QUẾ CHI NGŨ VẬT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. VMJ 2022, 519.