(1)
Vân Trường, C. .; Mạnh Hùng, T. .; Văn Nam, L. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM PHỔI THỞ MÁY Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG (4/2021 – 3/2022). VMJ 2022, 519.