(1)
Đắc Đông, P. .; Lê Thắng, P. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT UNG THƯ PHỔI TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI. VMJ 2022, 519.