(1)
Bá Tuấn, L. .; Văn Hướng, N. .; Đức Thảo, M. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỆN SINH LÝ THẦN KINH CỦA TỔN THƯƠNG DÂY THẦN KINH TRỤ Ở KHUỶU TAY. VMJ 2022, 519.