(1)
Văn Hoàn, P. .; Việt Hằng, Đào . GIÁ TRỊ ĐIỆN DẪN SUẤT NIÊM MẠC Ở BỆNH NHÂN BARRETT THỰC QUẢN TRÊN NỘI SOI. VMJ 2022, 519.