(1)
Tấn Hưng, Đinh .; Thị Tuyết Trinh, N. .; Huệ Nghi, T. .; Quan Nghiệm, L. . XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ CỦA APIXABAN SO VỚI CÁC PHÁC ĐỒ CHUẨN TRONG ĐIỀU TRỊ KHỞI PHÁT VÀ DỰ PHÒNG TÁI PHÁT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TẠI VIỆT NAM. VMJ 2022, 519.