(1)
Hoàng Quốc Chinh, Đỗ .; Quang Trung, N. . NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CHẨN ĐOÁN VIÊM HỌNG DO LIÊN CẦU NHÓM A. VMJ 2022, 519.