(1)
Thị Ngọc Nga, P. .; Thị Nhân Duyên, L. .; Thị Phương Thảo, N. .; Minh Thiết, T. .; Hiệp Phúc, N. .; Trần Hoàng Huy, B. .; Lĩnh Sơn, T. .; Công Thanh, P. . THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VỀ TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19. VMJ 2022, 519.