(1)
Thị Trang, Đỗ .; Công Long, N. . KHẢO SÁT MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG NGOÀI THỰC QUẢN Ở BỆNH NHÂN TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY – THỰC QUẢN. VMJ 2022, 519.