(1)
Trường Thịnh, V. .; Mạnh Tiến, N. .; Minh Long Triều, T. .; Hoàng Khang, Âu; Hải Bằng, B. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ CAN LỆCH ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC. VMJ 2022, 519.