(1)
Tuấn Linh L. .; Đăng Sơn, N. .; Ngọc Cương N. . ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP DẪN LƯU THẬN QUA DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM VÀ DSA TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HOC Y HÀ NỘI. VMJ 2022, 519.