(1)
Thị Minh Phượng, B. .; Thế Điệp, N. .; Như Quỳnh, . T. .; Thị Thúy Diệu, H. . NHẬN XÉT MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ HÓA SINH MÁU VỚI MICROALBUMIN NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP II TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH. VMJ 2022, 519.