(1)
Xuân Tĩnh, Đỗ .; Thị Huệ, Đinh .; Quang Huy, B. . NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT CÓ VÀ KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG ÂM TÍNH BẰNG OLANZAPINE. VMJ 2022, 519.