(1)
Quang Vinh, P. .; Phương Nam, N. .; Quang Sang, Đỗ . ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG KHỚP CỔ BÀN CHÂN SAU PHẪU THUẬT LẤY NỬA TRƯỚC GÂN CƠ MÁC DÀI. VMJ 2022, 519.