(1)
Thanh Kim Huệ, N. .; Thị Phương Thủy, N. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH VIÊM KHỚP CỘT SỐNG Ở BỆNH NHÂN NỮ GIỚI. VMJ 2022, 520.