(1)
Văn Đông, N. .; Hoàng Tuấn, P. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XQUANG GÃY XƯƠNG HÀM TRÊN TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI. VMJ 2022, 520.