(1)
Thị Thu Vân, L. .; Văn Đức, P. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC THẦN KINH CỦA PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO CHƯA VỠ. VMJ 2022, 520.