(1)
Diệu Linh, Đặng .; Mạnh Thắng, P. .; Thế Việt, T. .; Nguyễn Uyên Chi, L. . ĐẶC ĐIỂM NHẠY CẢM KHÁNG SINH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU DO TÁC NHÂN KLEBSIELLA PNEUMONIAE. VMJ 2022, 520.