(1)
Hồng Hoa, N. .; Thị Vân Khanh, Đinh . TỶ LỆ CHẤP NHẬN ĐẶT QUE CẤY TRÁNH THAI IMPLANON CỦA SẢN PHỤ SAU SINH 6-12 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MÊKÔNG. VMJ 2022, 520.