(1)
Quang Huy, T. .; Gia Huệ, Đinh .; Quang Tuyển, Đỗ .; Việt Dũng, T. . CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG ĐẠI DỊCH COVID – 19 CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI CÁC TUYẾN BỆNH VIỆN KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM NĂM 2021. VMJ 2022, 520.