(1)
Thị Ái Vy, L. .; Huỳnh Đức, V. .; Thị Thanh Thảo, Đặng .; Thiên Phú, T. . KHẢO SÁT TỶ LỆ VÀ TÍNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CÁC CHỦNG ESCHERICHIA COLI MANG GEN SINH ĐỘC TỐ GÂY TIÊU CHẢY CẤP Ở TRẺ EM. VMJ 2022, 520.