(1)
Thị Hạnh Lam, N. .; Văn Hướng, N. .; Hoài Bắc, N. . RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TÌNH DỤC Ở NGƯỜI BỆNH NAM GIỚI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CÓ BIẾN CHỨNG THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ 2022, 520.