(1)
Văn Toàn, N. .; Tiến Hưng, B. .; Hoàng Hiệp, P. .; Thị Phương, L. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ĐIỆN CHÂM VÀ XOA BÓP BẤM HUYỆT TRONG ĐIỀU TRỊ LIỆT DÂY THANH SAU PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP. VMJ 2022, 520.